Rok 2020 w DoxyChain

#LetterFromTheCEO

Podsumowanie

Jest to czas, kiedy zrozumieliśmy jaki jest prawdziwy potencjał naszego biznesu oraz konieczność cyfryzacji. W DoxyChain wierzymy, że absolutnie każdy zasługuje na to aby w łatwy oraz intuicyjny sposób mógł zarządzać swoimi dokumentami z dowolnego miejsca na świecie.

Co się działo w DoxyChain 2020 roku:

  • inwestycja naszego Anioła Biznesu Jacek Bajorek, która umożliwiła nam ciągły rozwój spółki,
  • poszerzyliśmy zespół o kolejne 8 utalentowanych osób (bardzo Wam dziękuję za wsparcie i tytaniczną pracę),
  • 2020 rok zaczęliśmy od spotkania z Ministrem Cyfryzacji Panem Markiem Zagórskim po zwycięstwie Hackathonu jeszcze w 2019 a zakończyliśmy w na drugim miejscu wśród topowych blockchainowych startupów w German Blockchain Awards organizowanym przez BLOCKROCKET,
  • udało nam się nawiązać partnerstwa z czołowymi międzynarodowymi firmami oraz stowarzyszeniami na terenie Unii Europejskiej,
  • mieliśmy możliwość prezentowania naszego rozwiązania na dużych międzynarodowych konferencjach, m.in w Singapururze, Barcelonie, Londynie, USA czy na @Crypto Assets Conference we Frankfurcie,
  • nawiązaliśmy też relacje i partnerstwa z akceleratorami z Estonii, UK, USA, Kataru i Singapuru.

Dziękuję

Dziękuję również Łukaszowi Szternowi oraz całemu zespołowi PW CZIiTT, który zadbał o to, abyśmy mieli wszystko to co startup na początkowej fazie potrzebuje.

Wnioski

Z perspektywy czasu widzę, że była to dla mnie osobiście ogromna lekcja. Odbywając kilkadziesiąt rozmów z funduszami z regionu CEE przez 3 miesiące, podczas których każdy z funduszy zasadniczo zwracał uwagę na inne aspekty, niekiedy na pytanie ze strony VC odpowiadałem długa ciszą. Niemniej to pozwoliło mi niesamowicie umocnić wizję, liczby oraz strategię wzrostu spółki DoxyChain.

Jestem ogromnie wdzięczny, że DoxyChain ma w zespole doświadczonego anioła biznesu, dzięki któremu nie przestaliśmy działać ani na chwilę, a w listopadzie i grudniu 2020 za sprawą międzynarodowych wystąpień fundusze same zaczęły pytać o kolejną rundę inwestycyjną DoxyChain.

Zasadniczo szczęście w nieszczęściu, wyciągnęliśmy z tego lekcje — skoncentrowaliśmy się na produkcie i użytkownikach #fastToMarket.

Z czym dokładnie wyjdzie DoxyChain na rynek w lutym i czemu odważnie mówimy, że dokonamy rewolucji w sposobie zarządzania dokumentami, dowiecie się w naszym #Manifesto, jeszcze w tym miesiącu.

Ogromnie dziękuję każdemu członkowi, partnerowi i obserwatorowi DoxyChain. Razem tworzymy #newnormal.

P.S. nie mogę doczekać się grudnia 2021 roku, kiedy będę mógł podzielić się przed Wami kolejnymi sukcesami DoxyChain.

#DoxyChain #summary #digitaldocuments #blockchain #lecimy

A solution for documents #digitisation and management backed by #blockchain technology and electronic #signatures.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store